Fabricamos diversas réplicas de instrumentos medievais baseándonos en información iconográfica e facendo unha análise da mesma dende o punto de vista da tradición musical que chegou ata nós.