Construímos por encomenda calquera gaita de fol medieval a partir de iconografía. Entre os modelos que xa temos dispoñibles están dúas das gaitas que aparecen nas Cantigas de Santa María (Cantiga 350 e Cantiga 260), así como a réplica da gaita do pórtico do Sarmental da Catedral de Burgos e un modelo bimelódico baseado nesta.