O renacemento dun instrumento musical: a gaita de cana actualizada

A historia de como se xestou no noso obradoiro o desenvolvemento dun novo tipo de instrumento musical: a nova gaita de cana fabricada en madeira e con lingüetas sintéticas, a adaptación aos novos tempos dun antiquísimo instrumento que nos conta, ademáis, unha fermosa historia.