É posible que a frauta representada na Cantiga 240 sexa un bansuri? unha frauta do norte da India? Esta idea xurde, á parte de polas súas semellanzas morfolóxicas, dun artigo científico onde Isabel Mendizábal, e outros 22 autores, realizan unha análise do xenoma do pobo romaní, os ciganos do norte da India, para tentar clarificar a súa historia migratoria. O norte da India é o lugar de orixe do bansuri, onde xa aparece representado en iconografías hai uns 2000 anos, máis de 1200 anos antes que calquera iconografía europea. A análise xenética de Mendizábal e colaboradores descifra a historia migratoria deste pobo, e indica que chegaron á península ibérica hai uns 950 anos, arredor do ano 1050. Por suposto, esta xente, os devanceiros dos nosos ciganos, trouxeron a súa música e os seus instrumentos musicais consigo… podes ver este vídeo que gravamos sobre o tema, ou seguir lendo aquí.

¿Es posible que la flauta representada en la Cantiga 240 sea un bansuri? una flauta del norte de la India? Esta idea surge, además de por sus similitudes morfológicas, de un artículo científico donde Isabel Mendizábal, y otros 22 autores, realizan un análisis del genoma del pueblo romaní, los gitanos del norte de la India, para intentar esclarecer su historia migratoria. El norte de la India es el lugar de nacimiento del bansuri, donde ya se representa en la iconografía hace unos 2000 años, más de 1200 años antes que cualquier iconografía europea. El análisis genético de Mendizábal y colaboradores descifra la historia migratoria de este pueblo, e indica que llegaron a la Península Ibérica hace unos 950 años, hacia el año 1050. Por supuesto, este pueblo, los antepasados ​​de nuestros gitanos, trajeron su música y sus instrumentos musicales consigo… puedes ver este video que grabamos sobre el tema, o seguir leyendo aquí.