CURSO PARA APRENDER A FABRICAR FRAUTAS TRAVESEIRAS

Neste curso que vos ofrezo aprenderemos a fabricar todo tipo de frautas traveseiras. Dende as máis sinxelas, feitas de cana empregando ferros quentes, como os bansuris indús, ata as máis complexas, como os pínfanos, traversos barrocos, requintas da Ulla ou frautas con varias chaves. 

Desenvolverase na semana do 26 de febreiro ao 1 de marzal de 2024 no meu obradoiro en horario de mañán de 9 a 14:30, a non ser que os participantes matriculados acorden outras datas que lles veñan mellor. Ofrezo unicamente seis prazas. Nel fabricarás para ti unha frauta de cana. Tamén podes escoller a opción de participar na factura doutra frauta para ti, podes escoller calquera modelo sen chave ou dunha soa chave entre os modelos que fabricamos, é dicir: unha frauta medieval, un pínfano, unha requinta da Ulla ou un traverso barroco (estas opcións incrementan o prezo do curso nun 80% do prezo da frauta escollida, ou sexa, tes unha rebaixa do 20% no seu prezo). 

Aprenderemos a medir correctamente unha frauta e a fabricar as coitelas axeitadas para labrar os interiores das pezas de madeira. Aprenderás a furar e a tornear as diferentes pezas das frautas e como fabricar os sistemas metálicos de corredeira. Tamén veremos como se fabrican as chaves de metal e como se poñen nas frautas, ben empregando saíntes de madeira ou ben usando postiños de metal. Por fin, veremos como realizar os furados dixitais e como afinar correctamente unha frauta traveseira. 

Para participar no necesitas saber tocar la flauta, ni tener conocimientos previos de tornería, para eso está este curso.  

Se estás interesado e queres recibir máis información, escrébeme un correo-e a pablo.carpin@gmail.com, envíame unha mensaxe de wasap ou chámame ao teléfono 626 588 381.

COURSE TO LEARN TO MAKE TRANSVERSE FLUTES

In this course that I offer you, we will learn to make all kinds of transverse flutes. From the simplest, made of reed and pierced with hot irons, like the indu bansuri, to the most complex, such as piccolos, baroque traverse, requintas da Ulla or flutes with several keys.

It will take place in the week of february 26 to march 1, 2024 in my workshop in Santiago de Compostela (Galicia, Spain), in the mornings from 9 to 14:30, unless the registered participants agree on other dates that suit them better. I only offer six places. In this workshop you will make for yourself a reed flute. You can also choose another option: to participate in the bill for another flute for yourself, you can choose any keyless or single-key model among the models we manufacture, that is: a medieval flute, a piccolo, a requinta da Ulla or a baroque traverso (these options increase the price of the course by 80% of the price of the chosen flute, that is, you get a 20% discount on the price of this flute).

You will learn how to correctly measure an old flute and how to make the right blades to carve the interiors of wooden pieces. You will learn too how to turn and how to drill the wooden pieces to construct the different parts of the flutes and how to make the metal sliding systems. You will also learn how to make metal keys and we will see how they are placed on the flutes, either by means of wooden protrusions or by metal posts. Finally we will see how to properly drill the melodic holes and how to tune a flute.

To participate it is not necessary to know how to play the flute or have previous knowledge of turning, that is what this course is for.

The language of the course will be Spanish, but some explanations can be provided in French and / or English

If you are interested and want more information, send me an email at pablo.carpin@gmail.com or call me at 0034 626 588 381.

COURS POUR APPRENDRE À FAIRE DES FLÛTES TRAVERSIÈRES

Dans ce cours que je vous propose, nous apprendrons à fabriquer toutes sortes de flûtes. Du plus simple, fait de roseau et percé avec fers chauds comme les bansuris indus, au plus complexe, comme les piccolos, les traversières baroques, les requintas da Ulla ou les flûtes à plusieurs clés.

Il se déroulera de la semaine du 26 février au 1 mars 2024 dans mon atelier pendant le matin de 9 à 14h30, à moins que les participants inscrits ne conviennent d’autres dates qui leur conviennent mieux. Je ne propose que six places. Vous y fabriquerez une flûte à roseau. Vous pouvez également choisir l’option de participer à la facture d’une autre flûte pour vous-même, vous pouvez choisir n’importe quel modèle sans clé ou monoclé parmi les modèles que nous fabriquons, à savoir: une flûte médiévale, une piccolo, une requinta da Ulla ou une traverse baroque (ces options augmente le prix du cours un 80% du prix de la flûte choisie, autrement dit, vous bénéficiez d’une réduction de 20 % sur le prix de cette flûte).

Pendant ce cours vous apprendrez à mesurer correctement une flûte et à fabriquer les outils appropriées pour sculpter l’intérieur du bois. Vous apprendrez aussi à tourner et à percé les différentes parties des flûtes et comment réaliser les systèmes coulissants métalliques. Nous verrons également comment sont fabriquées les clés métalliques et comment elles sont fixées aux flûtes, soit au moyen de saillies en bois, soit par des poteaux métalliques. Finalement, nous verrons comment percer les trous melodiques et comment accorder correctement une flûte.

Pour participer il n’est pas nécessaire de savoir jouer de la flûte ou d’avoir des connaissances préalables en tournage, c’est à cela que sert ce cours.

La langue du cours sera l’espagnol, mais certaines explications pourront être fournies en français et/ou en anglais.

Si vous êtes intéressé et souhaitez plus d’informations, envoyez-moi un e-mail à pablo.carpin@gmail.com ou appelez-moi au 0034 626 588 381.

CURSO PARA APRENDER A HACER FLAUTAS TRAVESERAS

En este curso que os ofrezco aprenderemos a hacer todo tipo de flautas. Desde las más sencillas, hechas de caña y agujereadas con hierros calientes como los bansuris indús, hasta las más complejas, como flautines, traversos barrocos, requintas da Ulla o flautas con varias llaves.

Tendrá lugar en la semana del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024 en mi taller, por las mañanas de 9 a 14:30, a no ser que los participantes matriculados acuerden otras fechas que les vengan mejor. Solo ofrezco seis plazas. En él te harás para ti una flauta de caña. También puedes elegir la opción de participar en la factura de otra flauta para ti, puedes elegir cualquier modelo sin llave o monollave entre los modelos que fabricamos, es decir: una flauta medieval, un piccolo, una requinta da Ulla o un traverso barroco (estas opciones incrementan el precio del curso en un 80% del precio de la flauta elegida, es decir, tienes una reducción del 20% en su precio). 

Aprenderemos cómo medir correctamente una flauta antigua y cómo hacer las cuchillas adecuadas para labrar los interiores de las piezas de madera. Prenderás a tornear y a agujerear las distintas partes de las flautas y cómo realizar los sistemas deslizantes metálicos. También aprenderemos a hacer las llaves metálicas y veremos cómo se colocan en las flautas, ya sea mediante protuberancias de madera o mediante postecillos metálicos. Finalmente veremos cómo perforar los agujeros melódicos y cómo afinar correctamente una flauta.

Para participar no es necesario saber tocar la flauta ni tener conocimientos previos de torneado, para eso es este curso.

Si estás interesado y deseas obtener más información, envíame un correo electrónico a pablo.carpin@gmail.com o llámame al 626 588 381.